Regler och villkor för tävling på sociala medier

 1. Arrangören är: Hozelock Ltd (företagsnummer SE5561177014) vars registrerade kontor är i Hozelock AB, Göteborg, 436 32
 2. Tävlingen är öppen för invånare i Sverige som är 16 år eller äldre utom anställda hos Hozelock och deras nära släktingar och alla som på annat sätt har anknytning till organisationen eller bedömningen av tävlingen.
 3. Det finns ingen anmälningsavgift och inget köp krävs för att delta i denna tävling.
 4. Genom att delta i denna tävling anger en deltagare att han/hon samtycker till att vara bunden av dessa villkor.
 5. Tillvägagångssätt för anmälan till tävlingen och information om hur du deltar sker via Facebook och Instagram. Tävlingarna kommer att löpa över alla sociala mediekanaler (Facebook och Instagram).
 6. Endast ett inträde kommer att accepteras per person. Flera bidrag från samma person kommer att diskvalificeras.
 7. Sista anmälningsdag kommer att vara det datum som står skrivit i tävlingens beskrivning. Efter detta datum kommer inga ytterligare bidrag till tävlingen att tillåtas.
 8. Inget ansvar tas för bidrag som av någon anledning inte tagits emot.
 9. Reglerna för tävlingen och hur man deltar är följande:
  1. Arrangören förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra tävlingen och dessa villkor utan förvarning i händelse av en katastrof, krig, civila eller militära störningar eller eventuella faktiska eller förväntade brott mot tillämplig lag eller förordning eller någon annan händelse utanför arrangörens kontroll. Eventuella ändringar av tävlingen kommer att meddelas deltagarna så snart som möjligt av arrangören.
  2. Arrangören är inte ansvarig för felaktig prisinformation som tillhandahålls till någon deltagare av tredje part som är kopplad till denna tävling.
  3. Priset är följande:
 1. Priset är det som anges och inga kontanter eller andra alternativ kommer att erbjudas. Priserna kan inte överlåtas. Priserna är beroende av tillgänglighet och vi förbehåller oss rätten att ersätta ett pris med ett annat av samma värde utan att meddela detta.
  1. Vinnare kommer att utses slumpmässigt bland alla bidrag som tas emot av en oberoende bedömare.
  2. Vinnaren kommer att meddelas via e-post eller DM på Facebook eller Instagram inom 28 dagar från slutdatumet. Om vinnaren inte kan kontaktas eller inte gör anspråk på priset inom 14 dagar efter meddelandet förbehåller vi oss rätten att dra tillbaka priset från vinnaren och välja en ersättningsvinnare.
  3. Arrangören kommer att meddela vinnaren när och var priset kan levereras.
  4. Arrangörens beslut i samtliga frågor som har att göra med tävlingen kommer att vara slutgiltig.
  5. Genom att delta i denna tävling anger en deltagare att han/hon samtycker till att vara bunden av dessa villkor.
  6. Tävlingen och dessa villkor kommer att styras av svensk lag och eventuella tvister kommer att vara föremål för den exklusiva jurisdiktionen av svenska domstolar.
  7. Vinnaren samtycker till användningen av hans/hennes namn och bild i alla reklammaterial, såväl som deras bidrag. Alla personuppgifter som rör vinnaren eller andra deltagare kommer att användas enbart i enlighet med gällande svensk dataskyddslagstiftning och kommer inte att avslöjas till en tredje part utan deltagarens förhandsgodkännande.
  8. Deltagande i tävlingen kommer att anses som godkännande av dessa villkor.
  9. Denna kampanj är inte på något sätt sponsrad, godkänd eller administrerad av, eller associerad med, Facebook eller Instagram eller något annat socialt nätverk. Du lämnar din information till Hozelock och inte till någon annan part.
  10. Hozelocks beslut om vilka som kan delta och valet av vinnare är slutgiltig.
  11. Hozelock ska ha rätt att när som helst, ändra eller modifiera dessa villkor, en sådan ändring ska träda i kraft omedelbart efter att den publicerats på denna webbsida.
  12. Hozelock förbehåller sig också rätten att avbryta tävlingen om omständigheter uppstår utanför dess kontroll.