Företagets sociala ansvar

Företagets sociala ansvar

1.0 Introduktion

Som alla företag påverkar vi miljön och samhällena som omger oss. Hozelock är en marknadsledande affärsverksamhet och vi respekteras för våra kvalitativa produkter, vår innovationsrikedom och vår integritet. Våra principer gäller hela vår verksamhet, lokalt och globalt, gentemot kunder, konsumenter, återförsäljare, kollegor och anställda.

Detta dokument är en sammanfattning av vårt ansvar och en beskrivning av hur vi bedriver vår verksamhet samt de standarder vi strävar efter att upprätthålla.

Vi bistår moderna kunder med produkt- och servicelösningar samtidigt som vi arbetar för en hållbar och bättre framtid.

2.0 Policy

Ansvarsfullt företagande är ett enormt område, och vi har kommit överens om fem huvudteman som styr vårt fokus kring hållbarhetsarbete. Dessa var vår startpunkt i arbetet 2008.

Arbetsplats – främja medarbetares utveckling, välbefinnande och en positiv arbetsplats

Miljö – ta ansvar för vår energi- och vattenkonsumtion och minska vårt avfall

Samhälle – hantera vår påverkan och inblandning i de lokalområden där vi bedriver vår verksamhet

Etik – se till att vi bedriver vår verksamhet på ett ansvarsfullt och omtänksamt sätt

Välgörenhet – fokus på att ”ge tillbaka” genom att arbeta med strategiska välgörenhetspartner

Dessa fokusområden kommer att utvecklas med tiden allt eftersom vi närmar oss våra mål. Vårt hållbarhetstänk är pågående, och inte ett enstaka projekt eller initiativ. Vi arbetar för att inbädda dessa arbets- och tankesätt djupt i vår företagskultur.

3.0 Granskning

Vi har ett team som arbetar med att säkerställa fokus och framgång mot de huvudmål vi har satt för oss själva. De granskar alla åtgärder och arbetar med eventuella problem som uppstår på vägen mot våra mål.
Medarbetarna i detta team arbetar med specifika projekt som bidrar till våra framsteg, och de omfattar individer från hela företaget. Projekt kan till exempel vara att minska avfall, att ta fram återvinningsmetoder, att minska energiåtgång och att utveckla samarbeten med utbildnings- och välgörenhetspartner. Vi försöker involvera så många människor som möjligt för att generera fler idéer och uppnå bättre resultat på de fem fokusområdena.

4.0 Mål

Det är viktigt att fokusera projektarbetet på detta område genom att ha tydliga och mätbara mål. Målen kan också växa och utvecklas under tiden som vi gör framsteg.

Miljö
1) Minska koldioxidutsläppen från Midpoint Park
2) Ta fram ett rimligt förslag på insamling och användning av regnvatten
3) Minska mängden avfall som Hozelock skickar till soptippen

Samhälle
1) Ge 50 dagar deltagande i projekt som länkar företag och utbildning
2) Etablera och kommunicera en ”goda grannar”-stadga
3) Delta aktivt i Castle Vale Business Group för utveckling av lokalområdet

Etik
1) Etablera grundläggande företagsstandarder som alla medarbetare lever och arbetar enligt
2) Full granskningsprocess för alla leverantörer som inkluderar etiska betänkanden
3) Säker datahantering

5.0 Organisationsutveckling

Dessa mål är den första beskrivningen av vårt åtagande, och vi ämnar att utveckla dem inom de kommande åren. Styrgruppen kommer att granska framstegen och se till att det finns en kontinuerlig feedbackloop. Detta dokument kommer att ändras allt eftersom företaget och marknaden utvecklas. Styrgruppen kommer att granska dess innehåll så ofta som det behövs och säkerställa att det motsvarar vad vi faktiskt gör och våra metoder.

Hållbarhetspolicy – maj 2008