Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Datasekretesspolicy

Hozelock Limited respekterar din sekretess och skyddar dina personuppgifter.

 • Vi kommer att vara tydliga med de uppgifter vi samlar in och vad vi kommer att använda dem till.
 • Vi kommer att använda de uppgifter du tillhandahåller oss för de syften som anges i vår sekretesspolicy, vilket inkluderar att tillhandahålla dig de tjänster du begärt och förbättra din upplevelse av Hozelock Limited.
 • Om du berättar att du inte längre vill ta emot marknadsföringsmeddelanden kommer vi att sluta skicka dem.
 • Vi kommer att vidta åtgärder för att skydda dina uppgifter och hålla dem säkra.
 • Vi kommer att respektera dina dataskyddsrättigheter och ha som mål att ge dig kontroll över dina egna uppgifter.

Du hittar vår fullständiga sekretesspolicy nedan, där du hittar mer information om hur vi kommer att använda dina personuppgifter. I policyn förklarar vi mer ingående om vilka typer av personuppgifter vi samlar in, hur vi samlar in dem, vad vi kan använda dem till och vem vi delar dem med.

I sekretesspolicyn hittar du några konkreta exempel på varför och hur vi använder dina personuppgifter. Om du har några frågor kan du kontakta oss via e-post på DPCO@Hozelock.com.

Utan att inskränka på dina rättigheter enligt gällande lagstiftning, utgör informationen ovan och sekretesspolicyn inte en del av avtalet mellan dig och oss.

Fullständig datasekretesspolicy

Personuppgiftsansvarig

Alla personuppgifter som samlas in av Hozelock Limited i anslutning till denna sekretesspolicy kontrolleras av Hozelock Limited, som anses vara ”personuppgiftsansvarig” för dina personuppgifter enligt dataskyddslagarna i EU och Storbritannien. Vår adress är Data Protection Officer, Midpoint Park, Birmingham, B76 1AB, Storbritannien.

Vad menar vi med personuppgifter?

Personuppgifter innebär uppgifter som kan identifiera dig eller användas för att identifiera dig, som ditt namn, din adress eller dina kontaktuppgifter. Det kan även inkludera information om hur du använder våra webbplatser och mobilapplikationer.

När gäller denna policy?

Denna sekretesspolicy gäller personuppgifter som vi samlar in, använder och på annat sätt behandlar om dig gällande din relation till oss som kund eller potentiell kund, inklusive när du använder våra andra tjänster, använder våra webbplatser eller mobilapplikationer eller kontaktar våra kundtjänster.

Hur kan vi skydda dina personuppgifter?

Vi är ytterst noggranna när det kommer till säkerheten för de personuppgifter du tillhandahållit till oss. Du kan läsa mer om hur vi skyddar dem i vår IT-säkerhetspolicy.

När samlar vi in personuppgifter om dig?

Vi samlar in personuppgifter om dig när du använder våra tjänster, inklusive när du använder vår webbplats eller mobilapplikationer, kontaktar oss via e-post eller använder våra kundtjänster.

Vilka typer av personuppgifter samlar vi in och behåller?

Vi samlar in följande kategorier av personuppgifter:

 • Uppgifter du tillhandahåller till Hozelock Limited för att uppfylla en tjänst som du har begärt av oss.
 • Uppgifter om de tjänster vi har tillhandahållit dig tidigare.
 • Uppgifter om onlineregistrering och andra interaktioner.
 • Uppgifter om din användning av våra webbplatser och mobilapplikationer.
 • Uppgifter om din enhet och din plats om du har besökt vår webbplats, till exempel din IP-adress. (En IP-adress (dvs. en Internetprotokolladress) är en sifferkod som kan fungera som en unik identifierare för din dator eller annan enhet – den kan stängas av från din enhet).

Vad använder vi dina personuppgifter till?

De huvudsakliga syftena som vi använder dina personuppgifter för är för att:

 • Uppfylla och leverera de tjänster du bett om
 • Utföra egna analyser och marknadsundersökning
 • Utföra marknadsföring, inklusive onlinemarknadsföring, och hålla dig informerad om Hozelock Limiteds produkter och tjänster
 • Förbättra våra webbplatser, produkter och tjänster.

När skickar vi marknadsföring till dig?

När vi samlar in uppgifter direkt från dig kommer vi att fråga om du vill ta emot marknadsföringskommunikation från oss. Var medveten om att vi inte överför dina uppgifter till någon tredje part. Vi kommer att respektera ditt val gällande vilken typ av kommunikation du vill ta emot och hur den ska skickas.

Hur kan du ändra vilken marknadsföringskommunikation du får och hur den skickas?

Om du bestämmer dig för att du inte längre vill ta emot marknadsföringskommunikation från oss, kan du när som helst meddela oss om detta via e-post till DPCO@Hozelock.com.

Dessutom innehåller all marknadsföringskommunikation som vi skickar till dig via e-post ett alternativ för att avbryta prenumerationen, där du kan stoppa utskick av ytterligare e-postmeddelanden med marknadsföring.

Vi har som mål att stoppa utskick av marknadsföringskommunikation inom 21 arbetsdagar efter att vi mottagit en begäran att göra det, men det kan hända att du fortfarande får vissa utskick i perioden innan ändringen börjar gälla.

Observera att om du ber oss att sluta skicka ut marknadsföringskommunikation, kommer vi att behålla dina personuppgifter i syfte att visa att du inte längre vill ta emot marknadsföringskommunikation.

Vad är den lagliga grunden för vår användning av dina personuppgifter?

Hozelock Limited kommer endast att behandla dina personuppgifter i de fall där vi har laglig grund att göra det. Den lagliga grunden kommer att variera beroende på de syften för vilka Hozelock Limited samlade in och behöver använda dina uppgifter för. Enligt brittisk och EU-dataskyddslagstiftning kommer den lagliga grunden i nästan alla fall vara att:

 • Vi behöver använda dina uppgifter så att vi kan behandla din begäran.
 • Det ligger i Hozelock Limiteds legitima intresse som en kundåterförsäljare att använda din personuppgifter för att driva och förbättra vår verksamhet.
 • Hozelock Limited behöver använda dina personuppgifter för att uppfylla en juridisk skyldighet.
 • Du har gett Hozelock Limited tillstånd att använda dina uppgifter för ett visst syfte.

Mer information om varje laglig grund finns nedan.

Om behandlingen av dina uppgifter styrs av några andra lagar kan grunden för behandlingen av dina uppgifter skilja sig från vad som anges ovan, och kan under vissa omständigheter helt och hållet baseras på ditt samtycke.

Hur länge behåller vi personuppgifter?

Vi behåller dina uppgifter så länge som det behövs för det syfte för vilket de behandlas. Där du till exempel svarar på en marknadsföringskampanj kommer vi att behålla uppgifterna under en period som gör att vi kan uppfylla och avsluta den kampanjen.

Vi granskar aktivt de uppgifter vi innehar och tar på ett säkert sätt bort, eller i vissa fall anonymiserar, dem när det inte längre finns en laglig, verksamhetsmässig eller kundrelaterad orsak till att de ska behållas. Om du upphör att vara kund hos oss tar vi bort eller anonymiserar dina uppgifter efter två år.

Legitima intressen

Som en kundåterförsäljare har Hozelock Limited ett legitimt verksamhetsintresse i att använda de personuppgifter vi samlar in för att erbjuda en effektiv tjänst och bedriva vår verksamhet.

Efterlevnad av juridiska skyldigheter

Det finns situationer där Hozelock Limited har en juridisk skyldighet och måste använda dina personuppgifter för att efterleva dessa skyldigheter.

För att skydda din eller en annan persons intressen

Det finns situationer där vi kan vara tvungna att använda dina personuppgifter för att skydda din eller en annan persons intressen.

Samtycke

Alternativt kan vi samla in och använda dina personuppgifter där du specifikt har givit ditt samtycket till att vi ska kunna göra det.

Om grunden för vår behandling är samtycke till marknadsföring, kan du dra tillbaka ditt samtycke till sådan behandling när som helst via e-post till DPCO@Hozelock.com.

Om du drar tillbaka ditt fulla samtycke kan det under vissa omständigheter dock innebära att vi inte kan tillhandahålla hela eller delar av de tjänster du har begärt av oss.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Hozelock Limited kommer inte att sälja personuppgifter till tredje part eller överföra uppgifter utanför EU.

Begära en kopia av dina personuppgifter

Enligt Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) kan du begära en kopia av alla dina personuppgifter som innehas av Hozelock Limited. Denna begäran är avgiftsfri.

Begäran måste göras skriftligen och måste innehålla följande:

 • Ditt namn och postadress
 • Information om din begäran
 • All information som kan hjälpa oss att hitta de uppgifter som omfattas av din begäran.

Du måste även inkludera:

 • En fotokopia av ditt pass, så att vi kan bekräfta din identitet
 • Din underskrift och datum för begäran
 • Om du gör begäran å en annan persons vägnar krävs en signerad fullmakt från den personen.

Skicka din begäran till – Data Protection Officer, Hozelock Limited, Midpoint Park, Birmingham, B76 1AB, Storbritannien

Vilka juridiska rättigheter har du i anslutning till de personuppgifter vi innehar om dig?

Enligt dataskyddslagarna i EU och Storbritannien besitter du vissa rättigheter i anslutning till dina personuppgifter. Svar på utövandet av dessa rättigheter kommer att tillhandahållas inom en månad, och en sådan begäran är avgiftsfri. Om din begäran är särskilt komplicerad kan vi vara tvungna att förlänga svarsperioden till tre månader, men i sådana fall informerar vi dig om detta.

Vi hanterar varje begäran i enlighet med gällande lagstiftning. Beroende på den rättighet du vill utöva och vilken typ av personuppgifter som berörs kan det dock finnas juridiska skäl till att vi inte kan uppfylla din begäran. En ytterligare förklaring av dessa rättigheter och deras undantag anges nedan.

Information om hur du utövar dina rättigheter finns i avsnittet under ”Hur kan du utöva dina juridiska rättigheter och ändra hur vi använder dina uppgifter?”

Dina rättigheter inkluderar följande:

 1. Du kan begära att vi ska sluta skicka marknadsföring till dig. Du hittar information om hur du ändrar ditt samtycke till marknadsföring under ”Hur kan du ändra vilken marknadsföringskommunikation du får och hur den skickas?” som finns i ”När skickar vi marknadsföring till dig?”. Om du gör det kommer vi inte längre kunna skicka marknadsföringskommunikation till dig.
 2. Du kan begära att vi ska sluta använda dina personuppgifter när vi gör så enligt legitima intressen (se avsnittet ”Vad är den lagliga grunden för vår användning av dina personuppgifter?”), så vida detta inte krävs för att uppfylla en rättslig fordran eller om vi har andra tungt vägande legitima intressen som åsidosätter dina rättigheter.
 3. Du kan begära att vi ska sluta behandla dina personuppgifter för marknadsföringsskäl, inklusive analys för riktad marknadsföring eller onlinemarknadsföring.
 4. Du kan få åtkomst till de personuppgifter som vi innehar om dig.
  Det finns vissa begränsade undantag till denna rättighet, som uppgifter som är kopplade till andra personer som inte har gett sitt samtycke till avslöjandet av deras uppgifter, och uppgifter med rättsliga privilegier. Se ”Åtkomst till dina personuppgifter” för mer information, som du hittar under ”Hur kan du utöva dina juridiska rättigheter och ändra hur vi använder dina uppgifter?”.
 5. Du kan begära att korrigera dina personuppgifter (”rätten till rättelse”) om uppgifterna är felaktiga, genom att skicka ett e-postmeddelande till DPCO@Hozelock.com med en sammanfattning av den åtgärd som ska vidtas.
 6. Du kan begära att personuppgifter som identifierar dig ska raderas (eller glömmas bort).

Detta gör vi genom att ta bort den information som identifierar dig från de data vi innehar i våra aktiva system (”anonymisera”). En separat och begränsad kopia av personuppgifterna kommer dock att behållas i två år för att uppfylla de skyldigheter vi har gentemot brottsbekämpande myndigheter, nationella myndigheter och rättsliga förfaranden.

Beaktanden:

 • Under vissa omständigheter kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla hela eller delar av de tjänster du har begärt av oss.
 • Vi kan inte radera dina personuppgifter om vi har identifierat att du har ett pågående reklamationsärende hos oss eller om du har ett tidigare ärende hos oss.

Hur kan du utöva dina juridiska rättigheter och ändra hur vi använder dina uppgifter?

Skicka ett e-postmeddelande till DPCO@Hozelock.com om du vill ändra hur vi använder dina personuppgifter. Vi kommer att be om viss information för att identifiera dig, men dessa uppgifter kommer endast användas för att behandla din begäran. Vi kommer att bekräfta din identitet via e-post innan din begäran behandlas.

Åtkomst till dina personuppgifter

Om du vill få en kopia av dina uppgifter kan du lämna denna begäran skriftligen och inkludera följande information i din begäran:

 • Ditt namn och postadress
 • Information om din begäran
 • En fotokopia av ditt pass, så att vi kan bekräfta din identitet
 • Din underskrift och datum för begäran
 • Om du gör begäran å en annan persons vägnar krävs en signerad fullmakt från den personen.

All information som kan hjälpa oss att hitta de uppgifter som omfattas av din begäran.

Skicka din begäran till: DPCO@Hozelock.com Eller så kan du göra en begäran skriftligen till – Data Protection Officer, Hozelock Limited, Midpoint Park, Birmingham, B76 1AB, Storbritannien

Hur informerar vi dig om ändringar av denna sekretesspolicy?

Om vi ändrar den här sekretesspolicyn på något sätt kommer vi att meddela dig om detta genom att publicera den uppdaterade versionen på hozelock-se-restore.web2.hozelock.com. Vi åtar oss att skydda och respektera din sekretess och kommer att fortsätta att göra det i alla framtida ändringar av denna sekretesspolicy.

Denna sekretesspolicy gäller för alla uppgifter som vi behandlar om dig i anslutning till din relation till oss som kund eller potentiell kund.

Hur kan du kontakta oss och din rätt att klaga?

Kontakta den dataskyddsansvarige om du har några frågor som rör denna policy.

Dataskyddsansvarig för Hozelock Limited kan nås på DCPO@Hozelock.com.

Vi gör vårt bästa för att hantera dina uppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Om du är missnöjd med det sätt som vi hanterat dina uppgifter på, kan du kontakta Hozelock Limiteds dataskyddsansvarige som kommer att hantera dina frågor.

Vi hoppas att vi kan åtgärda och besvara alla frågor du kan ha.

Du har dock rätt att skicka ett klagomål till Storbritanniens tillsynsmyndighet för dataskydd, informationsombudsmannen, på

Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, Storbritannien