Användarvillkor

Användarvillkor

Läs igenom dessa användarvillkor noga. De och vår sekretesspolicy dikterar vår relation till dig när du använder den här webbplatsen. Om du har några frågor om dem eller om du inte godkänner dem kan du kontakta vår kundtjänstavdelning på info@hozelock-se-restore.web2.hozelock.com eller +44 (0)121 313 4242 innan du använder den här webbplatsen.

Vi kan när som helst ändra dessa användarvillkor eller sekretesspolicyn genom att uppdatera den här sidan. Kom tillbaka till den här sidan med jämna mellanrum för att kontrollera att du godkänner eventuella ändringar. Genom att använda eller besöka den här webbplatsen godkänner du dessa användarvillkor. Om du inte godkänner användarvillkoren ska du inte fortsätta använda webbplatsen.

Information om oss
Vi är Hozelock Limited, ett registrerat bolag i England och Wales. Vår registrerade adress är Midpoint Park, Minworth, Sutton Coldfield, B76 1AB och vårt registreringsnummer är 645367. Vårt momsnummer är 490917519.
Du kan kontakta oss på info@hozelock-se-restore.web2.hozelock.com eller på telefonnummer +44 (0) 121 313 4242.
Webbplatsen som dessa användarvillkor gäller och vi ansvarar för är hozelock-se-restore.web2.hozelock.com.

Din användning av webbplatsen och våra immateriella rättigheter
Vi har gjort denna webbplats tillgänglig för att du ska kunna använda den personligen. Vi kan när som helst ändra, ta bort eller neka åtkomst till denna webbplats.
Denna webbplats och allt material som finns på den är skyddade av immateriella rättigheter, inklusive varumärkesskydd, och dessa tillhör oss eller är licensierade för vår användning. Material omfattar, inte uteslutande, design, layout, utseende, grafik och dokument på webbplatsen samt innehåll som artiklar, berättelser och annan text.
Du får inte kopiera, sprida, publicera eller göra materialet på denna webbplats tillgängligt för någon annan för kommersiella ändamål utan vårt skriftliga godkännande.
Du får skriva ut eller ladda ned material från webbplatsen för personlig användning eller kopiera innehållet till andra individer för personlig användning, så till vida att:
* materialet inte på något vis modifieras;
* grafik inte används utan medföljande text;
* vår copyright och äganderätt finns med på alla kopior och du anger denna webbplats som källa för materialet;
* personen du visar materialet för informeras om dessa begränsningar.

Vår skyldighet till dig
Dessa villkor exkluderar inte vår (eventuella) skyldighet till dig för:
* personskador eller död som orsakats av vår försummelse;
* bedrägeri;
* annat som det är olagligt för oss att undvika eller försöka undvika ansvar för.
Vi garanterar inte att webbplatsen är kompatibel med all hård- och mjukvara du använder. Vi garanterar inte att webbplatsen alltid finns tillgänglig vid alla tidpunkter. Vi kan när som helst ta bort eller ändra den här webbplatsen.
Vi ansvarar endast för förluster som drabbar dig till direkt resultat av att vi bryter mot dessa användarvillkor. Vi ansvarar inte för några förluster som drabbar dig som inte var förutsebara konsekvenser av att vi bryter dessa användarvillkor, till exempel om du och vi inte kunde förutspå dessa förluster innan eller när du använde webbplatsen. Våra skyldigheter gentemot dig inkluderar inte under några omständigheter ersättning för förlorad inkomst, inklusive men inte uteslutande förlorade data, förlorad inkomst eller hinder mot att bedriva verksamhet.

Informationen på webbplatsen
Informationen på den här webbplatsen är avsedd endast för generellt intresse. Vi försöker att se till att all information på webbplatsen är korrekt och aktuell, men vi ansvarar inte för några felaktigheter i informationen. Du ska därför inte lita på denna information, och vi rekommenderar att du söker vidare råd och information innan du fattar beslut baserat på informationen på den här webbplatsen. Våra skyldigheter som beskrivs ovan påverkas inte av detta.

Länkar
Vi kan lägga upp länkar till webbplatser som inte kontrolleras av oss. När vi gör det försöker vi göra det så tydligt som möjligt att du lämnar vår webbplats. Vi ansvarar inte på något vis för dessa webbplatser och rekommenderar dem inte. Det är ditt ansvar att läsa användarvillkoren och sekretesspolicyerna på andra webbplatser du besöker.
Du får inte länka till den här webbplatsen från en annan webbplats utan vårt skriftliga godkännande.

Din användning av webbplatsen och våra immateriella rättigheter
Vi har gjort denna webbplats tillgänglig för att du ska kunna använda den personligen. Vi kan när som helst ändra, ta bort eller neka åtkomst till denna webbplats.
Denna webbplats och allt material som finns på den är skyddade av immateriella rättigheter, inklusive varumärkesskydd, och dessa tillhör oss eller är licensierade för vår användning. Material omfattar, inte uteslutande, design, layout, utseende, grafik och dokument på webbplatsen samt innehåll som artiklar, berättelser och annan text.
Du får inte kopiera, sprida, publicera eller göra materialet på denna webbplats tillgängligt för någon annan för kommersiella ändamål utan vårt skriftliga godkännande.
Du får skriva ut eller ladda ned material från webbplatsen för personlig användning eller kopiera innehållet till andra individer för personlig användning, så till vida att:
* materialet inte på något vis modifieras;
* grafik inte används utan medföljande text;
* vår copyright och äganderätt finns med på alla kopior och du anger denna webbplats som källa för materialet;
* personen du visar materialet för informeras om dessa begränsningar.

Avtal online
Inget på denna webbplats är avsett som eller ska tolkas som ett erbjudande att ingå i ett avtalsförhållande med dig eller någon annan, utom vad gäller dessa användarvillkor som styr förhållandet mellan oss när du använder denna webbplats.
Om du ingår ett avtal med en tredje part som nämns eller refereras till på denna webbplats är det ditt ansvar att godkänna villkoren i det avtalet och söka juridisk rådgivning vid behov.

Tillämplig lag och jurisdiktion
Dessa användarvillkors skapelse, existens, konstruktion, utförande, giltighet och alla andra aspekter ska styras av lagen i England och Wales.
Englands och Wales domstol har icke-exklusiv jurisdiktion att lösa de eventuella tvister uppstår i samband med dessa användarvillkor eller användningen av denna webbplats.