Wonderweeder

Produktkod: 4182

En revolutionerande, effektiv och påfyllningsbar alternativ lösning för ogräsbekämpning på uppfarter, gångar och uteplatser. Perfekt för punktbehandling av ogräs och med många fördelar jämfört med traditionella ogrässprutor. Låg vikt och enkel att använda.

Fördelar:

  • Bekämpa ogräs utan att behöva böja dig ner
  • Möjliggör en exakt dosering och sprejning
  • Har en konformad skyddskåpa runt sprutmunstycket som minskar risken för att skada intilliggande växter
  • 4182

Fyll på och spreja. Enklare än så blir det inte att bekämpa ogräs.

Den nya Hozelock Wonderweeder är en effektiv och alternativ lösning för att bekämpa ogräs på uppfarter, gångar och uteplatser med valfritt ogräsmedel. Perfekt för punktbehandling av ogräs och med många fördelar jämfört med traditionella ogrässprutor. Den har låg vikt, är enkel att använda och har en rad praktiska fördelar. Den upprätta konstruktionen gör det möjligt att bekämpa ogräs utan att böja sig ner och eftersom ogrässprutan går att fylla på blir det inget spill.

Fyll på med önskat ogräsmedel enligt tillverkarens instruktioner om utspädning. Den praktiska doseringsbehållaren som sitter i handtaget är graderad från 1 ml till 5 ml så det är lätt att få i rätt mängd i blandningen av ogräsmedlet. Plastskaftet har en kapacitet på 300 ml och tack vare dess transparenta, grå färg är det lätt att se när det behövs fyllas på.

4182-lifestyle

Wonderweeder är lätt att hantera genom att trycka på det ergonomiska handtaget högst upp på skaftet. Beroende på vilket ogräsmedel du använder borde en dos vara tillräckligt för de flesta ogräs, men två doser rekommenderas för stora ogräs.

Tack vare den konformade skyddskåpan runt sprutmunstycket blir sprejningen mycket exakt. Punktbekämpningen skyddar intilliggande växter på ett sätt som traditionella ogrässprutor oftast inte gör. Det blir lättare att bekämpa ogräs på svåråtkomliga platser tack vare det 1 meter långa skaftet.

Säkerhetsspärren ger sinnesro när ogrässprutan inte är i bruk. För ytterligare säker förvaring bör Wonderweeder förvaras utom räckhåll för barn.

  • Capacity

    300 ml

De senaste produkterna du har tittat på

... Well this is where they would be, but it looks like you have not viewed any products yet.