Bygga en trädgårdsdamm

Bygga en trädgårdsdamm

Utforma din egen damm

Välj en design och ett tema som passar din budget, din trädgård och den plats där du vill ha dammen. Det finns inspiration på flera olika ställen – tidskrifter, böcker, tv, internet, andra trädgårdar och såklart hos återförsäljare av trädgårdsbevattning.


Storlek på dammen

Hur ska man mäta sin damm på rätt sätt?

Först behöver du beräkna antalet m³ för din damm genom följande formel

Genomsnittslängd (m) x genomsnittsdjup (m) x genomsnittsbredd (m) = m³

 

Beräkna hur mycket vatten en rektangulär damm rymmer:

Beräkna hur mycket vatten en triangelformad damm rymmer:

Beräkna hur mycket vatten en cirkelformad damm rymmer:

rect pond

tri pond

round pond

A meter x B meter x C meter = volym m³
(A meter x B meter x C meter) /2 = volym m³
A meter x A meter x 3,14 = ytarea i m²
Ytarea i m² x B meter = volym m³

När du har beräknat volymen i m³ på din damm behöver du följande formel för att beräkna kapaciteten

Volym m³ x 1000 = liter kapacitet

Ytterligare faktorer att tänka på:

Om det genomsnittliga djupet på din damm är mindre än 0,7 m och/eller ligger i fullt solljus kan du behöva ett större system.

Djup mindre än 0,7 m ELLER i fullt solljus
LÄGG TILL 25 % till dammens kapacitet
Exempel på kapacitet: Dammens kapacitet 1 000 liter x 1,25 = 1 250
Effektiv dammkapacitet = 1 250 liter

Djup mindre än 0,7 m OCH i fullt solljus
LÄGG TILL 50 % till dammens kapacitet
Exempel på kapacitet: Dammens kapacitet 1 000 liter x 1,50 = 1 500
Effektiv dammkapacitet = 1 500 liter


3460-to-3464-Liner

Täta din damm

Alla dammar behöver en tätning för att förhindra att vattnet rinner ut. Moderna dammdukar, flexibla eller solida, gör att man inte längre behöver traditionell tätning som lera eller betong. När du vet storlek och form på dammen du vill ha kan du beräkna storleken på dammduken enligt följande:

Längd = Max dammlängd + (djup x 2) + 1 m överlappning
Bredd = Max dammlängd + (djup x 2) + 1 m överlappning

Till exempel om maxlängden är 2,5 m, maxbredden är 2 m och maxdjupet är 0,5 m är beräkningen:

2,5 + (0,5 x 2) + 1 = 4,5 m längd

2 + (0,5 x 2) + 1 = 4 m bredd

Det innebär att du behöver en dammduk på minst 4,5 m x 4 m. Glöm inte att ha 1 m överlappning runt kanten för förankring.


Installation

 

Instalation

 

1. Märk ut dammens form. Gräv ut sidorna med en liten lutning. Kontrollera att övre kanten är jämn.

Instalation2

 

2. Ta bort vassa föremål och skydda dammduken med ett lager av sand.

Instalation3

 

3. Förankra dammduken med släta stenar. Börja fylla på med vatten. Justera förankringen allt eftersom dammduken fylls. Släta ut veck så att dammduken ser snygg ut.

Instalation4

 

4. Lägg kantstenar för att färdigställa.


Kommentarer inaktiverade.